Külastajad ja elanikud vajavad usaldusväärset ja struktureeritud teavet Saaremaa kui turismisihtkoha ja elukoha kohta. Teeme Saaremaa kõigile kättesaadavaks.

Meie missioon

Meie missioon on parandada Saaremaa külastajatele ja elanikele mõeldud "Saaremaa kogemust". Kõigi pingutuste eesmärk on toetada Saaremaad, Saaremaa ettevõtteid, kohalikke kogukondi ja Saaremaad, et liikuda helgema ja rohelisema tuleviku poole.

Meie nägemus

Meie visioon on lihtne. Et olla nr. 1 digitaalne värav Saaremaale ja kõige põhjalikum ning usaldusväärsem teabeallikas Saaremaa kohta globaalsele "Saaremaa kogukonnale". Et olla nr. 1 veebiturunduspartner kõigile reisi- ja vaba aja veetmise ettevõtetele.