saaremaa

Ekspertide arvates võib ehituskeeluvööndi vähendamine Kuressaare lahe kaldal ja rannikualadel nullida Kuressaare linnuse võimaluse pääseda UNESCO maailmapärandi nimistusse.

UNESCO nõuandva ekspertorganisatsiooni ICOMOS Eesti komitee kinnitusel pole Saaremaa valla üldplaneeringu eskiisis käsitletud ei kultuurimälestisi, nendega seotud piiranguid ega ka kohaliku tähtsusega kultuuripärandit ja selle säilitamise meetmeid, vahendas Saarte Hääl.

Komitee esinaine Riin Alatalu tõi välja, et juba 2004. aastal esitati linnus maailmapärandi nimistu kandidaadiks ning juba siis juhtisid eksperdid tähelepanu, et nimetatud sektorisse hoonete püstitamine võib linnuselt võtta tulevikus igasuguse võimaluse nimistusse pürgida.

"Saaremaa valla üldplaneering vajab ilmtingimata muinsuskaitse eritingimusi, mis määravad nii vanalinnas kui ka mereäärsetel aladel ehitamise korra ja vajalikud piirangud," sõnas Alatalu.

Kinnismälestiste, arhitektuuriansamblite ja ajalooliste paikade säilitamise, kaitse ja väärtustamisega tegeleva ICOMOS-i Eesti komitee ülesanne on jälgida ja nõustada kultuuripärandi kaitset, sh ka vanalinnade kaitsealadel.

Allikas: ERR